مدیرعامل جدید شرکت میرداد در گفتگو با هم افزا:
شرکت میرداد نیازمند تحول جدی در حوزه های تولید محصول، ساختار نیروی انسانی و بازاریابی است.

ادامه مطلب

امروز سه شنبه

1395/12/3
سايتهاي مرتبط