مدیرعامل جدید شرکت میرداد در گفتگو با هم افزا:
شرکت میرداد نیازمند تحول جدی در حوزه های تولید محصول، ساختار نیروی انسانی و بازاریابی است.

ادامه مطلب

امروز چهارشنبه

1395/10/29
سايتهاي مرتبط