شرايط اخذ نمايندگي شرکت ميرداد

(سهامي خاص)

تعريف نمايندگي

نماينده به عنوان يک واسطه بين شرکت و مشتريان وظيفه تبليغ، فروش و پشتيباني را به عهده دارد

شرايط عمومي نماينده فروش

 1. فعاليت در زمينه مربوط به توليدات و محصولات سفالي ساختمان
 2. دارا بودن شرکت ثبت شده
 3. دارا بودن دفتر کار مجهز به تلفن ، فکس و ...
 4. توانايي استخدام افراد جهت فروش ، بازاريابي و پشتيباني
 5. عدم وجود سوء پيشينه

شرايط فني

 1. تخصص در زمينه محصولات سفالي ساختماني و ساير مصالح ساختماني وابسته و مشابه
 2. آشنايي با سيستم هاي فروش و بازاريابي

مراحل اخذ نمايندگي

 1. ارائه درخواست کتبي جهت اخذ نمايندگي
 2. انجام مصاحبه حضوري
 3. انجام تحقيقات و استعلام از وضعيت شرکت و مشتريان
 4. ارائه چک ضمانت به شرکت جهت تضمين مبادلات مالي و رعايت مقررات قرارداد
 5. گذراندن دوره آموزشي در شرکت در رابطه با فروش و بازاريابي
 6. عقد قراداد

وظايف نماينده

 1. رعايت ضوابط و بندهاي قرارداد نمايندگي
 2. شرکت در نمايشگاه‌هاي محلي
 3. فروش بر اساس تعرفه هاي شرکت
 4. تلاش در جهت تبليغ و فروش محصولات توليدي شرکت

لغو نمايندگي و جريمه ها

 1. تراز مالي سالانه کمتر از ................. ميليون ريال
 2. دريافت مبالغ خارج از شرايط تعيين شده از مشتريان توسط نمايندگي
 3. عدم ارائه پشتيباني تعريف شده
 4. سوء رفتار با مشتري
 5. عدم پرداخت مبالغ خريد اماني پس از يک ماه
سايتهاي مرتبط