کد محصول نام محصول ابعاد (cm) وزن (Kg)
F 12 P فوندوله 4/5 * 25 * 12/5 0/970
سايتهاي مرتبط